Saker som gör ett teknikbolag framgångsrikt

De senaste decennierna har vi sett teknikföretag komma och gå. Vissa har blivit framgångsrika, medan andra levt ett par år och sedan försvunnit. Tech-marknaden är till sin natur ständigt i förändring där det gäller att hänga med i trenderna för att vara framgångsrik. Eller ännu hellre vara den som leder trenden. Ett extremt exempel på det senare är Apple som med sin iPhone helt kastade omkull mobiltelefonmarknaden och drog undan mattan från nästan alla sina konkurrenter. Vad är det då som gör att ett företag blir framgångsrikt och vad kan du som blivande tech-entreprenör lära dig av det?

Sätt kunden i centrum

En fallgrop de flesta teknikfokuserade företag riskerar att råka ut för är att ingenjörerna får för stor makt internt. Ingenjörer är bra på att producera saker, men det är också vanligt att de underskattar hur pass liten teknisk kunskap ”vanligt folk” har och designar för komplicerade produkter. En av de saker Apple gjorde var att ge Johny Ive och designsidan det största inflytandet över produkten. När du plockade upp en ny iPhone var det bara att ta den direkt ur paketet och börja använda den. Naturligt nu, revolutionerande då.

Ett bra sätt att jobba med att sätta kunden i centrum är genom att mäta Net Promoter Score. Net Promoter Score är ett sätt att hålla koll på vad dina kunder tycker om dig och hur pass benägna de är att rekommendera dig till sina vänner. Genom att hålla koll på utvecklingen av din Net Promoter Score kan du snabbt se hur pass nöjda de som köper dina produkter är. Om värdet börjar förändras till det negativa är det ett tecken på att du också måste göra anpassningar.

Se till att vara välfinansierad

Tech är en extremt kapitalintensiv bransch där utveckling ofta är tung och pågår under lång tid innan du kan börja tjäna några pengar. Se därför till att du har en kassa som är stark nog för att klara dig fram till dess. Oavsett om du vänder dig till riskkapital eller om du hellre satsar på gräsrotsinvesteringar behöver du ha en tydlig budget och målbild kring hur mycket pengar du behöver. Tänk också på att teknik alltid behöver vidareutvecklas, så bara för att en produkt är på marknaden innebär det inte att du kan nolla budgeten för utveckling.

Följ marknaden

Tech är också en bransch som utmärker sig genom att det går att vara både för tidig och för sen in på marknaden. Att ha timing i produktsläppen är extremt viktigt. Om vi återigen går tillbaka till exemplet iPhone så var den produkten beroende av att det mobila nätet för internet skulle bli bra nog. Om de hade släppt den bara något år tidigare hade ingen haft användning av en iPhone utan det hade bara varit en onödigt dyr telefon. På samma sätt kan deras konkurrent Nokia ses som ett exempel på hur man inte följde med i marknaden. Trots den nya omvälvande konkurrenten fortsatte Nokia jobba med telefoner på samma sätt som de alltid gjort, vilket kostade dem oerhört mycket pengar och i slutänden tvingade bort dem från marknaden.

Relaterade inlägg