Digitalisering och teknologi för företagsekonomi

Sverige genomgår en ständig digitalisering, där allt fler företag omvandlar äldre manuella processer till att bli mer automatiserade och digitala. Med hjälp av ny teknologi och mjukvara går det att spara tid och minska på tråkiga och repetitiva arbetsuppgifter, så att personalen kan lägga mer tid på utvecklande arbete. Bland de områden som digitaliseras allt mer hittar vi företagsekonomi, där verksamheter använder sig av lösningar som fakturaservice och kundreskontrahantering.

Hos Intrum kan ditt företag få hjälp med er kundreskontra, påminnelser och fakturor. Intrums service för hantering av kundreskontra går till så att ditt företag först fakturerar i sitt eget system. Därefter erbjuder Intrum en konsekvent och enhetlig process som avlastar ditt företag och förbättrar kassaflödet. Alla rutiner effektiviseras och det administrativa arbetet minimeras.

Digitalisering och teknologi

Vi lever nu i en värld som ständigt förändras i en allt snabbare takt. Vår digitala tid ställer nya krav på medborgarnas beteenden och på samhällets strukturer. Den stora förändringen brukar kallas ”digitalisering”, och innebär också en ökande användning av teknik. Hit hör datorer, smartphones och läsplattor. Sveriges satsningar på digital innovation och infrastruktur har skapat ett ”digitalt moget land” som EU-kommissionen kallar det. Men det finns fortfarande en del utmaningar kvar, framför allt när det gäller att hitta bra digital kompetens och ledning.

Kundreskontra och företagsekonomi

I ett företags ekonomi är kundreskontra en bokföring vid sidan av som behandlar organisationens kunder. Här är information lagrad om kundernas kontaktperson, adress, faktureringsadress samt den aktuella skulden. Reskontran kan skötas manuellt eller i ett bokföringsprogram. Huvudboken har beräkningar och information om alla transaktioner inom företaget. Med en aktuell huvudbok går det att få en konstant översikt kring vilka kundfordringar och intäkter som företaget har. För att sköta kundreskontran i ett bokföringsprogram krävs också välfungerande teknik, som datorer och skrivare som används för att skriva ut utdrag ur kundreskontran.

När du väljer att låta kundreskontran skötas av en tredje part som Intrum får du en effektiv kundkategorisering som låter dig hantera kunderna baserat på relation och affärsrisk. Ett överenskommet regelverk gör det möjligt att få ökade intäkter i företaget, när det appliceras i rutiner kring krav, påminnelser och räntefakturering. Du får också avancerade analyser och rapporter av kundreskontran. Ditt företag bör ha tydliga och enkla fakturor, samt en kreditpolicy som alla i företaget är väl bekanta med. Här detaljeras alla riktlinjer kring fakturering och kunder.

Vikten av en bra kreditpolicy

Genom att skapa en tydlig kreditpolicy och låta alla i företaget ta del av den säkerställer du att de anställda har bra koll på vilka betalningsvillkor som gäller vid affär med kund. Du bör alltid ha uppgifter kring organisationsnummer, företagsnamn och fakturaadress till alla kunderna, och information kring vilka personer på kontot som är behöriga.

Relaterade inlägg