Använd tillgänglig teknik för att upptäcka radon

Du har säkert hört talats om radon till och från och fått höra att det inte är bra för hälsan. Radon är nämligen en radioaktiv ädelgas som kan bli en hälsofara för den som vistas i radondrabbade miljöer en längre tid. Konsekvenserna kan bli att man utvecklar lungcancer, en cancerform som är både svårbehandlad och svårupptäckt, vilket gör den till en mycket dödlig cancerform.

Upptäck radon tidigt

Det är svårt att upptäcka om man vistas i en radondrabbad byggnad. Radon är nämligen en luktfri gas som inte märks på något sätt. Man kan med andra ord befinna sig i en miljö med höga halter av radon utan att ha den minsta aning. Men tack vare smart teknik, finns det sätt att upptäcka radon och det finns företag som är specialiserade på att mäta just radon. Hos radea.se kan du beställa en radonmätning. Oavsett om man är privatperson eller företagare, går det bra att beställa en radonmätning. På så vis kan radonhalten mätas och om det visar sig att halterna är för höga kan man ta ställning till hur man ska hantera problemet därefter. Beställ din radonmätning hos radea.se redan idag för att få hjälp.

Undvik radon

För att slippa utsättas för radon kan man vidta vissa åtgärder för att undvika att utsättas för ädelgasen. Om du ska köpa ett hus är det en bra idé att utföra en radonmätning av huset innan du slår till. Det kan ingå i besiktningen du gör inför köpet. Då slipper du spendera en stor summa pengar på ett hus med radon och som dessutom är hälsofarligt att bo i. Om du upptäcker radon i din befintliga bostad kan du antingen välja att flytta därifrån eller åtgärda problemet. Även arbetsplatser kan vara drabbade av radon utan att man vet om det. Kontakta Arbetsmiljöverket om du är orolig. Om ett skyddsombud finns kan du vända dig till den personen med dina funderingar och orostankar.

Då radon kan leda till lungcancer, är det viktigt att man försöker att undvika radon så gott det går. Ju längre man utsätts och ju högre halter man utsätts för, desto högre är risken att drabbas av lungcancer längre fram.

Relaterade inlägg