I en värld där både vi själva och våra ägodelar, fordon och inte minst våra bostäder är uppkopplade i allt större utsträckning så ställs vi också inför nya utmaningar. Inte minst gäller det när vi använder smart teknik i sammanhang som syftar till att ge ökad säkerhet. Smart teknik som till exempel har tagits fram för bättre övervakning har stora fördelar samtidigt som det innebär en större exponering för risken att bli utsatt för hackning eller annat cyberangrepp utifrån.

Dubbla uppgifter för säkerhetsföretag

Många stora säkerhetsföretag med erfarenhet av att arbeta både mot företag och privatpersoner vittnar om den nya tidens krav.

Låt oss ta exemplet med övervakningskameror. Förr, innan IT-revolutionen och smart teknik, så var kameror som användes för övervakning mycket enkla. Det som filmades kunde ses i realtid på en skärm där en vakt eller operatör övervakade. Alternativt kunde materialet bandas för att tittas på i efterhand. Detta skedde i mån av tillgång på fysiskt utrymme för det som spelades in och efteråt förstördes materialet för att man skulle kunna återanvända banden.

Den nya smarta tekniken gör att processen ser helt annorlunda ut. Det som en övervakningskamera filmar kan lagras digitalt i obegränsad utsträckning. Samtidigt kan det sändas till datorer, mobiltelefoner och övervakningscentraler för att granskas i realtid. Kamerorna kan i regel också styras på distans ifrån samma enheter till vilka bilderna skickas.

Att det bild och annan information skickas på det här sättet till ägares mobiltelefoner eller operatörer hos säkerhetsföretag innebär en ökad risk. Dels för att någon ska kunna ta del av materialet på vägen genom att hacka anslutningen, och dels för att någon utifrån ska kunna manipulera materialet.

Det är här man hittar det som man får beskriva som en dubbel utmaning. Dels kräver den nya teknologin en hel del i form av kompetens och utrustning för att man ska kunna ta tillvara på den smarta potentialen. Men eftersom sårbarheten ökar så måste också säkerhetsföretagen tänka på att skydda processen från attacker utifrån.

Bättre säkerhet med samarbete

Många säkerhetsföretag har insett det övermäktiga i att hantera de dubbla utmaningarna på egen hand. Samarbeten och standarder som tagits fram av oberoende organisationer har kommit att bli en lösning. Välkända ISO (Internationells standardiseringsorganisationen) har till exempel utarbetat en ny standard för både tekniken och utrustningen som sköter smart och digital kameraövervakning.

Standarden heter ISO 2700 och många säkerhetsföretag, för att inte säja majoriteten av dem, är numer anslutna till den standarden. Det här kan vara bra att veta för dig som är företagare eller privatperson som vill köpa en tjänst inom kameraövervakning.

Men det finns också andra typer av samarbeten som både internationella och lokala säkerhetsföretag ingår i. När det handlar om lokala eller nationella företag så är det inte ovanligt att man samarbetar med myndigheter. I Sverige finns till exempel ett utbredd samarbete mellan Försvarsmakten och många säkerhetsföretag. Men många andra typer av samarbeten förekommer också, och för en konsument eller slutanvändare, så finns det flera anledningar att sätta sig in i vad dessa innebär.

Relaterade inlägg