Digitaliseringens och teknologins paradoxer

Digitalisering och teknologi går hand i hand. Vi är omringade av dem och i många fall finns det bara positiva saker att säga om dem. Då och då dyker det ändå upp tillfällen där man kan peka på att teknologi och digitalisering inte alls är så bra. I den här artikeln belyser vi därför två sidor av samma mynt och tar upp exempel där digitalisering och teknologin paradoxalt nog är både positiv och negativ på samma gång.

Inkludering – fördelen med digitaliseringen och teknologin

Det finns många fördelar med digitalisering och en av dem är inkludering. Innan digitaliseringens och teknologins framfart, krävdes det att man visade framfötterna för att träffa och lära känna nya människor. Idag är det en helt annan femma. Vem som helst kan sitta i hemmets lugna vrå och komma i kontakt med precis vem som helst. Det har öppnat upp för mer inkludering då den som känner sig utanför ute i det verkliga livet kan gå hem och sätta sig framför datorn för att där kunna interagera med andra människor som de känner mer samhörighet till. Det är även ett passande verktyg för den introverta. Alla tycker inte om att socialisera sig hur som helst och att lära känna någon över nätet innan man träffas i verkligheten är något som många introverta föredrar. Den som tidigare inte hade några vänner eller någon partner på grund av att den var introvert, kan idag hitta sina vänner och sin själsfrände digitalt. Till en början var internet till stor del en plattform för just introverta och de antisociala, men idag används plattformar som Facebook av alla typer av människor. Nätdejting är inte längre något skumt och konstigt utan är ett helt accepterat sätt att hitta en partner på.

Utanförskap – en nackdel med en digitaliserad värld styrd av teknologi

Samhällen förändras hela tiden och det gäller att hänga med i svängarna för att känna sig delaktig och inkluderad. Det paradoxala med digitalisering och teknologin är att den är både exkluderande och inkluderande på samma gång. På många sätt är de inkluderande och det finns många exempel på där de har hjälpt till att skapa kontakter som aldrig någonsin hade kunnat skapas utan dem. Men det finns även en del exempel där digitalisering och teknologin bidrar till utanförskap för en del människor i samhället.

När man talar om teknologi och digitalisering är det framförallt en grupp som sticker ut lite extra och det är pensionärerna. De tillhör den grupp i samhället som haft svårast att hänga med i teknologins och digitaliseringens snabba utveckling de senaste årtiondena. Men den gruppen minskar av naturliga skäl i takt med att nya pensionärer strömmar till och som inte redan var pensionärer när utvecklingen var som starkast. De som hamnat mest utanför är de där äldsta pensionärerna som inte förstår sig på hur en smartphone eller dator fungerar. Deras vardag har blivit betydligt krångligare de senaste 20 åren då allt fler företag och myndigheter har börjat kräva digital identifiering för diverse olika ändamål.

Relaterade inlägg