Vikten av bra belysning i industrilokaler

Arbetar du inom industrin? Då har du kanske någon gång arbetat i dåligt belysta miljöer och vet hur jobbigt det kan vara. Dålig belysning ökar risken för olyckor och gör att det blir ansträngande för ögonen att arbeta. Med bra belysning blir arbetet mycket lättare. I den här texten kan du läsa om teknologin kring industriarmaturer.

Bra ljus är viktigt för hälsan

Att arbeta i dåligt upplysta miljöer utan effektiva industriarmaturer kan vara skadligt för hälsan på flera sätt. Att inte kunna se ordentligt när man arbetar är ansträngande för ögonen och kan på sikt leda till sämre syn. Det finns också en högre risk för arbetsplatsolyckor om lokalerna är dåligt belysta. Upplever du att du har dålig belysning på din arbetsplats bör du kontakta ditt skyddsombud och berätta om detta så att lämpliga åtgärder kan sättas in.

Tyvärr använder många industrier idag daterad belysning, till exempel den gamla typen av lysrör. Dessa är varken energisnåla eller speciellt snälla mot ögonen. Ett bra argument för att få din arbetsgivare att installera ny belysning därför vara att trycka på elpriserna som idag skenar. Att installera ny belysning kan faktiskt bli ett sätt att spara pengar på.

Hur ska en bra arbetsbelysning inom industrin vara?

Vad krävs då av arbetsbelysningen inom industrin och vilken teknologi ska man använda sig av? Först och främst behöver man en ganska stark allmänbelysning som lyser upp lokalerna ordentligt. Här kan avlånga lampor som fäst direkt mot taket vara ett bra alternativ. En industribelysning bör också vara energieffektiv, därför är LED-lampor ett bra alternativ.

Förutom allmänbelysning kan man också behöva punktbelysning. Hos LightsbySweden.se finns ett brett utbud av sådana industriarmaturer. Deras armaturer är också utformade för att inte dra åt sig damm. Som bekant kan industrimiljöer ofta vara rätt skräpiga med damm som virvlar i luften. Om armaturerna tar åt sig av detta damm kan ljusförhållandena i lokalerna försämras.

Det är också viktigt att tänka på att belysningen ska vara behaglig för ögat. Även om belysningen ska vara stark bör den inte vara allt för skarp då det kan upplevas som irriterande. Lampor som flimrar bör också bytas ut omgående då ett sådant ljus är mycket irriterande att arbeta i. Kort sagt ska lokalen kännas behaglig att vistas med. Du ska kunna se saker klart och tydligt utan att irriteras av varken för starkt eller för svagt ljus. Upplever du brister med belysningen på din arbetsplats bör du genast ta upp det och be om förbättringar.

Relaterade inlägg