Teknik fanns före människans ankomst

Teknik är en stor del av våra liv och ofta tänker man inte ens på att den är med oss hela tiden. Vi har allt ifrån avancerad rymdteknik till våra smartphones. Teknik utvecklar samhällen och de som inte har tillgång till västvärldens teknik lever under begränsade livsvillkor. Vi tar ibland dagens teknik för givet, teknikutvecklingen har pågått sedan länge – långt innan människan kom in i bilden.

Utvecklingen går hisnande snabbt och vem vet hur framtiden ser ut, redan idag har vi teknik som var otänkbar för tio år sedan.

Efter andra världskriget tog den moderna teknologin fart, en bidragande orsak var Rysslands och USA:s tävling om att bli först ut i rymden. Detta drev på utvecklingen av modern teknologi. De mest moderna tekniska innovationerna har uppstått inom det militära, även under de senaste hundra åren då tillverkning av vapen och annan militär teknik har nått höga höjder. Ett riktigt farligt vapentekniskt system var kärnvapnet.

Tidig teknologi

Teknikens historia startar före människan då det fanns djur som använde sig av enkla konstruktioner. Getingar konstruerade sina bostäder av papper och bävrarna samlade pinnar för att konstruera sina bostäder på ett stabilt sätt.

I de tidiga samhällena använde människor träredskap, eller redskap i sten och ben. Man flätade också ihop olika material för att konstruera korgar så att man kunde leta mat. Den allra första maskinella utrustningen var troligtvis pilbågen. Till tidig teknologi räknas alla sorters redskap som förändrade människans levnadssätt. Dessa redskap kan tyckas vara banala, men vid denna tiden var det revolutionerande. Tanken kan exempelvis omsättas till att vi idag åker till rymden – kanske kommer rymdfärder att ses som banala i framtiden.

Fordon

Det är de tekniska landvinningarna som gör att de olika områdena i samhället kan utvecklas framåt. Jordbruket har dragit full nytta av teknologi och förändrats samt utvecklats oerhört mycket. Om vi går tillbaka i tiden var det maskinerna som utgjorde den största förändringen. Från att enbart använda främst hästar som dragdjur övergick man till bland annat traktorer vilket effektiviserade jordbruket och förenklade. Människor ersattes av redskap och det mesta gick fortare.

Bilen var förstås en av de allra viktigaste tekniska uppfinningarna någonsin eftersom man plötsligt kunde resa enkelt mellan olika länder – och i nutid går bilen så pass fort att vi mycket enkelt kan resa längre sträckor.

Elteknik

Den första elingenjören i världen sägs vara William Gilbert – han var en engelsman som flitigt studerade elektricitet och magnetism. Hans bok ”De Magnete” från 1600-talet har blivit historisk, Gilbert använde för första gången ordet ”elektricitet” i boken. På 1800-talet tog den elektrotekniska forskningen full fart. Georg Simon Ohmin påvisade skillnaden mellan den elektriska strömmen och spänningen, Michael Faradayn uppfann den elektromagnetiska induktionen och James Clerk Maxwell utvecklade Maxwells ekvationer som beskriver elektriska och elektromagnetiska fält.

Relaterade inlägg