Spännande tekniska uppfinningar

På Manhattan år 1882 konstruerade Thomas Edison det första eldistributionsnätet. Det var storskaligt och gav el till 59 bostäder. Det var ett sjudande århundrade. Några år senare uppfann Nikola Tesla växelströmmen och en ny metod för att distribuera el. Tesla byggde också en mottagare i radio elektronik som pionjären Heinrich Hertz experimenterade med för att sända och ta emot radiovågor. I slutet på 1890-talet uppfann Karl Ferdinand Braun katodstråleröret som senare banade väg för bildrören som användes i TV-apparater. John Ambrose Fleming vidareutvecklade katodstråleröret till elektronröret och tog patent år 1904.

1900-talets uppfinnare

Har du hört talas om Z3?

Z3 är världens första dator som konstruerades år 1941 av Konrad Zuse i Tyskland. Nu rusade världens uppfinnare till sina ritbord. Fem år senare var det dags för den helelektroniska amerikanska datorn ENIAC. År 1968 utvecklade Marcian Hoff på Intel den första mikroprocessorn och utvecklingen av persondatorerna var nu i full gång.

Medan elektronröret var starten på den elektroniska revolutionen måste penicillinet betraktas som den viktigaste uppfinningen på 1900-talet, betänk också att internet kom senare under samma sekel och har lett till en enorm utveckling på alla områden. Sir Alexander Fleming upptäckte penicillinet år 1928, han var bakteriolog i Storbritannien. En annan britt, Tim Berners-Lee betraktas som internets uppfinnare då han 1991 uppfann Word Wide Web.

Kända svenskar

Det är förvånansvärt många svenskar som varit uppfinnare och framgångsrikt startat företag som idag är världsomspännande. Alfred Nobel, Gustaf de Laval, Lars Magnus Ericsson och Erik Wallenberg för att nämna några.

En uppfinnare och ingenjör som nådde världsframgångar med sin teknik var John Ericsson – han föddes 1803 i Värmland och gick bort 1889 i USA i New York. Bland de mest kända uppfinningarna var en ångmaskin som man eldade med hjälp av solstrålar, han skapade en ångdriven brandspruta och en värmeluftsmaskin, vilket var den mest lönsamma uppfinningen. John Ericsson konstruerade den första pansarbåten USS Monitor som var ett av Nordstaternas krigsfartyg under det amerikanska inbördeskriget på 1860-talet. Ericsson konstruerade en funktionsduglig propeller till högmastade USS Monitor, vilket också var den första i världen i sitt slag.

Något tidigare, på 1700-talet, närmare bestämt år 1701 föddes Anders Celsius i Uppsala. Han blev en av våra mest kända vetenskapsmän och astronomer, och än idag nämner vi hans namn när vi pratar om väder och grader. Celsius skapade den termometerskala vi dagligen använder, den så kallade Celsiusskalan. Han var professor i astronomi och tjänstgjorde vid Uppsala Universitet.

Relaterade inlägg