Internet – teknikvärldens mest banbrytande händelse

Hur började det egentligen?

Detta är historien om ett forskningssamarbete i USA på 60-talet, internets föregångare Arpanet, som utvecklades till en värld där man kan göra praktiskt taget allting i sin vardag. Från början handlade det om att datornätverken skulle kunna kommunicera med varandra. Det var Tim Berners-Lee från Storbritannien som uppfann Word Wide Web år 1989 som en utmärkt kommunikationslösning. Nu kunde man plötsligt surfa runt på nätet och skapa kontakter med människor långt borta. Gränssnitt, byte, chattar och bloggar, likes och twittringar kom in i vår vardag.

Miljardindustri

1993 var 1,7% svenskar internetanvändare, 2000 var det över 50% och 2010 – 91%. Idag uppgår Sveriges internetekonomi till hundratals miljarder och genererar mängder av arbetstillfällen dagligen. Detta har lett till att SEO:s, content writers, tekniker och alla som samverkar över internet har fått oanade möjligheter. Även marknadsföring och kommunikation har förändrats på ett banbrytande sätt.

Internet en världsförmedling

År 2011 då den arabiska våren inträffade etablerades sociala medier som den enorma kommunikationsapparat det verkligen är. Twitter, Facebook med flera visade nyheter och de öppna plattformarna hängde på. Demokratirörelser växte fram i länder som Tunisien och Syrien och maktförhållanden började förändras i takt med att de fria informationsflödena blev starka. Detta har lett till att de auktoritära regimerna stundtals stängt ner internet.

Relaterade inlägg