John Ericsson – världens främsta teknikutvecklare?

John Ericsson var pansarskeppens och propellrarnas pionjär. Han föddes år 1803 i den värmländska gruvbyn Långban. Han hade en extrem teknisk talang.

Johns varmluftsmaskin

När John var 11 år satt han på ritkontoret som förberedde bygget av Göta Kanal. När han fyllde 14 jobbade han med nivellering – att mäta höjdskillnad mellan förutbestämda punkter i omgivningen. Vid 20 års ålder började John experimentera med varmluftsmaskinen som avsågs ersätta ångmaskinen. Planen var att använda varm luft istället för vattenånga som drivmedel, men i Sverige ville man inte finansiera detta.

John åker till England

John fick kredit i London år 1826. Han började med att vidareutveckla ångmaskinen samt konstruerade lokomotivet Novelty. John och hans partner John Braithswaite byggde Novelty på 70 dagar. De deltog i en lokomotivtävling och kom tvåa då ett av rören i ångturbinen brast i finalen. Novelty nådde 50 kilometer i timmen och var det snabbaste lokomotivet.

John åker till USA

John fortsatte med båtar och skapade den första propellerdrivna båten. Propellern monterades i ett fartyg som seglade från England till USA. John stannade i England i 13 år och flyttade sedan till USA. Amerikanarna ville bygga krigsfartyg med propellrarna. John kom till USA 1839. Fyra år senare konstruerades krigsfartyget Princeton med Johns propeller. Princeton ställde upp i en tävling mot Great Western, en brittisk hjulångare – och vann. 1856 patenterade John varmluftsmaskinen och sålde tusentals maskiner runt om i världen.

John blir nationalhjälte

År 1861 blev det inbördeskrig i USA. Johns konstruerade pansarskeppet USS Monitor som besegrade sydstatsbåten Merrimac i ett historiskt sjöslag. Monitor var en revolution av örlogsfartygsindustrin. Större delen av båten var under vatten, den hade ett pansarskal och maskiner och besättning var skyddade under vattenlinjen. Nu blev John världsberömd.

Johns sista stora projekt var en maskin där solen var drivmedel, med detta skulle han lösa framtidens energikris. John Ericsson dog i New York år 1889, 86 år gammal.

Relaterade inlägg