Teknikutveckling genom åren

Teknikutveckling är inte enbart för ”teknik-freak” eller ”geeks” – historien är oerhört spännande för alla. Innovationer har utvecklat och förbättrat våra samhällen och drivit utvecklingen framåt. Det finns en ny och lite bättre acceptans för att driva annorlunda projekt – förr i tiden kunde uppfinnare anses galna, som exempelvis när mobiltelefonen uppfanns och det uppfattades som galenskap att man skulle kunna prata utan tråd. Så visst är det lite bättre att ta fram nya idéer idag – vi har en större förståelse för att vi behöver dem.

Teknik genom åren

(Källa: Wikipedia och Tekniska Muséet)

 • Hjulet uppfanns troligen cirka 3500 f.Kr
 • Vokaler uppfanns i Grekland runt 500 f.Kr
 • Precisionskugghjulet uppfanns 100 f.Kr
 • Boktryckeriet mekaniserades på 1400-talet
 • Ubåten byggdes av Cornelis van Drebbel 1624 e.Kr
 • Polhems mekaniska alfabet
 • Ångmaskinen kom på 1700-talet
 • Fossila bränslen kom på 1800-talet
 • Förbränningsmotorn kom i slutet på 1800-talet
 • Hissen introducerades 1852
 • Telegrafen kom 1853
 • Einsteins relativitetsteori 1915
 • Första samtalet över Atlanten via radio skedde 1915
 • Första luftskeppet flyger över Atlanten 1919
 • Första flygplanet flyger över Atlanten 1927
 • Första kärnreaktorn tas i bruk 1942
 • Den första satelliten, Sputnik åker ut i rymden 1957
 • Pacemakern uppfanns 1958
 • Arpanet, Internets föregångare kom 1969
 • Färg-TV:n kom 1970
 • Fotovoltaisk solenergi finns sedan 1970-talet
 • Kommersiellt internet kom 1991

På senare år har internet utvecklats och blockkedjorna växer. Mycket av teknikutvecklingen riktas mot innehållet i FN:s hållbarhetsagenda De Globala Målen. Miljöteknik och all sorts ny teknik som främjar ett hållbart samhälle växer så det knakar. Miljötekniken skapar just nu mest nya jobb i världen. Sveriges regering arbetar med projektmedel från EU som landar hos Tillväxtverket, Vinnova och andra aktörer där företag, forskare och universitet kan söka medel och arbeta i partnerskap för att lösa samhällsutmaningar och skapa ny teknik.

Relaterade inlägg